~~Panorama ~~
Denne mappen inneholder bilder som er sammensatt til panorama, samt bilder som er satt sammen i montasje.